Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

enisha
6364 aa9a
Reposted fromfor-witches for-witches viastonerr stonerr
enisha
enisha
3969 18ed
Reposted fromwaplue waplue viamymajo mymajo
enisha
4238 df0a
Reposted fromrichtich richtich viamymajo mymajo
enisha
1128 5e54 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viapsychedelics psychedelics
9395 b0ea 500

(photo via pufferchung)

5229 7573

Monty Python does it again. 1983, folks. 1983.

Reposted fromnymph nymph viamymajo mymajo
enisha

Co widzi szaman w szpitalu dla psychicznie chorych?

"W tradycji Dagara zadaniem wspólnoty jest pomóc danej osobie pojednać energie tych dwóch światów: „świata ducha, z którym ta osoba się łączy, ze światem wioski i wspólnoty”. Taka osoba może służyć jako pomost pomiędzy światami i pomóc żyjącym uzyskiwać informacje i pomoc w uzdrawianiu, jakich ci potrzebują. A więc kryzys duchowy kończy się narodzinami nowego uzdrowiciela. „Tak jakby inny świat stał się naszym sponsorem' - wyjaśnia dr Somé, "bo najczęściej wiedza i umiejętności, które wynikają z tego typu połączenia, są wiedzą i umiejętnością sprowadzoną bezpośrednio z innego świata (...)”
Reposted fromstonerr stonerr
enisha
Wystra­szony, biały człowiek tym różni się od mazateckie­go Indianina, że nie próbuje odzyskać dobrego samopoczucia, zdrowia, utraconej harmonii, nie składa ofiary swoim chacunangui. Za to próbuje swój strach oszukać. Ucieka przed strachem w to­warzystwo, w hałas, w używki, w pracę. Udaje przed sobą i innymi, że go nie ma. Tymczasem strach dep­cze mu po piętach i goni do działania. Do budowa­nia twierdz, gromadzenia zapasów i broni, do sprawiania sobie łatwych przyjemności, do budowania iluzji szczęścia. Strach pcha białego człowieka do dalszego komplikowania świata, do dalszego bu­rzenia harmonii.
http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2166,article,3097
Reposted fromeira eira viastonerr stonerr
enisha
7266 2a0a 500
Reposted fromtwice twice viahoseanna hoseanna
enisha
1860 1f34 500
Tove Jansson, mama Muminków
Reposted fromslowostwor slowostwor viahoseanna hoseanna
enisha
enisha
enisha

antikythera-astronomy:

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy viastonerr stonerr
9091 b0c1
Reposted fromthetemple thetemple viahoseanna hoseanna

June 23 2015

enisha
enisha
2516 4c3e 500
Reposted fromssozs ssozs viaRat-Inc Rat-Inc
enisha
Reposted fromtichga tichga viaRat-Inc Rat-Inc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl